3 αξονες καινοτομιας

Fast-Start

προ-παραμετροποιημένη βάση δεδομένων με σειρές, τύπους παραστατικών, γέφυρες, φόρμες εκτύπωσης, κλπ. έτοιμων για άμεση χρήση

Asynchronous Reporting

εκμηδενίζει τις αναμονές και αυξάνει την παραγωγικότητα δίνοντας οριστικό τέλος στους “νεκρούς χρόνους” μπροστά στις οθόνες

Stateless Application Server

μπορεί να διαχειριστεί με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα ακόμα και τα πιο ακραία σενάρια επικοινωνίας μεταξύ server-client

PYLON Scheduler

για χρονοπρογραμματισμό διαδικασιών όποτε εσείς το θέλετε και χωρίς να απαιτείται η φυσική σας παρουσία

Rich User Interface

περιβάλλον εργασίας χωρίς κρυφές επιλογές, χωρίς περιττές μετακινήσεις, χωρίς «φλύαρη» πληροφόρηση

Newsletter

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε προσφορές!