εκδοσεις Business Μισθοδοσία / HRM Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

Η μοναδική εφαρμογή Μισθοδοσίας & Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού που καλύπτει πλήρως και αυτοματοποιημένα τις ανάγκες Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων (Μισθοδοσία Ναυτικών & Στεριανών).

Newsletter

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε προσφορές!