επιπλεον χαρακτηριστικα Hyper.Axion Λογιστική

Η απόλυτη λύση για απαιτητικούς λογιστές και μεγάλα λογιστικά γραφεία. Ανεξάντλητες δυνατότητες μέσα από ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας οι οποίες θα απογειώσουν τις υπηρεσίες που παρέχετε στους πελάτες σας. Μοναδικές λειτουργίες που δεν υπάρχουν σε καμία άλλη λογιστική εφαρμογή της αγοράς!

Προσωρινές Δηλώσεις και Βεβαιώσεις Αποδοχών

Πλήρη παρακολούθηση παρακρατούμενων φόρων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα. Αυτόματος υπολογισμός, υποβολή στη Γ.Γ.Π.Σ. και εκτύπωση Προσωρινών Δηλώσεων και Βεβαιώσεων Αποδοχών σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από τις φορολογικές διατάξεις. Πρότυπη παραμετροποίηση για την άντληση των δεδομένων από τις εγγραφές και τα άρθρα η οποία μπορεί πολύ εύκολα να αντιγραφεί σε οποιαδήποτε εταιρία!

Λήψη Στοιχείων από τη Γ.Γ.Π.Σ.

Αυτόματη λήψη και ενημέρωση των στοιχείων του Συναλλασσόμενων με το πάτημα ενός κουμπιού! Η λήψη πραγματοποιείται μέσω της υπηρεσίας της Γ.Γ.Π.Σ. και με τη χρήση Ειδικών Κωδικών είτε του Λογιστή είτε της κάθε μία επιχείρησης διακριτά. Αφορά Α.Φ.Μ. προσώπων, φυσικών ή νομικών, που είναι ή έχουν υπάρξει επιτηδευματίες.

Κάλυψη όλων των Υποχρεώσεων του Κ.Φ.Α.Σ

Πλήρως εναρμονισμένη στις διατάξεις του νέου Κ.Φ.Α.Σ, με όλες τις εκτυπώσεις και καταστάσεις που προβλέπονται και ένα μεγάλο αριθμό πληροφοριακών αναφορών. Αυτόματη online αναβάθμιση με όλες τις Φορολογικές Μεταρρυθμίσεις και με την επιμέλεια της Επιστημονική Ομάδας της Epsilon Net. Καλύπτει πλήρως τις εξειδικευμένες περιπτώσεις όπως τουριστικά γραφεία, επιχειρήσεις που υπάγονται στο σύστημα Ήφαιστος, εταιρείες με οικοδομοτεχνικά έργα κλπ

 

Αναλυτική Λογιστική

Με δυνατότητες προβολής και επεξεργασίας του παραγώμενου άρθρου αναλυτικής ακόμα και πριν καν αυτό δημιουργηθεί, πλήρη υποστήριξη σεναρίων και εργασιών αναμερισμού, το κύκλωμα Αναλυτικής Λογιστικής μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες οποιασδήποτε επιχείρησης. Ενημέρωση είτε με online είτε με batch διαδικασία και, φυσικά, δυνατότητα ανάπτυξης ανεξάρτητου λογιστικού σχεδίου και πολυάριθμες παραμετροποιήσιμες εκτυπώσεις.

Διαχείριση Αξιογράφων & Εκτύπωση Επιταγών

Μπορείτε να παρακολουθείτε πλήρως την κίνηση και κατάσταση όλων των αξιογράφων οποιαδήποτε εταιρείας, με αυτόματη ενημέρωση Λογιστικής μέσω πλήρους παραμετροποιήσιμης γέφυρας. Εκμεταλλευτείτε επίσης τη μοναδική δυνατότητα που σας παρέχεται για μηχανογραφική έκδοση επιταγών με αυτόματη δημιουργία σώματος αξιογράφου και καταχώρηση κίνησης έκδοσης. Ιδανική λύση για επιχειρήσεις που εκδίδουν μεγάλο όγκο επιταγών.

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Παγίων

Ένα υπερσύγχρονο εργαλείο με πολύ μεγάλες δυνατότητες σε υπολογισμούς και λειτουργίες. Κερδίστε πολύτιμο χρόνο και διαχειριστείτε μαζικά τα πάγιά σας χρησιμοποιώντας Κανόνες Απόσβεσης. Εκμεταλλευτείτε την ευελιξία και τις δυνατότητες της εφαρμογής δημιουργώντας δικούς σας συντελεστές και παραμέτρους αποσβέσεων. Πρόβλεψη για νέες επιχειρήσεις, αναπροσαρμογή / επιχορήγηση παγίων, γέφυρα λογιστικής & πλούσιες εκτυπώσεις. Εξαιρετικά γρήγορος μηχανισμός υπολογισμών που μπορεί με ευκολία να διαχειριστεί ακόμα και τις πιο μεγάλες εγκαταστάσεις.

 

Πρότυπα Λογιστικά Σχέδια

Πέρα από όλες τις δυνατότητες που πρέπει να παρέχεται από ένα λογιστικό σύστημα (16-βάθμια ανάπτυξη, εισαγωγή υπολοίπων από Excel/ASCII, πλήρης και αναλυτική παραμετροποίηση συμπεριφοράς λογαριασμών κ.α.) μπορείτε να κερδίσετε σημαντικό χρόνο και κόπο χρησιμοποιώντας κάποιο από τα πρότυπα λογιστικά σχέδια που σας παρέχονται με έτοιμη παραμετροποίηση από την Επιστημονική Ομάδα της Epsilon Net. Επωφεληθείτε από την αυτόματη ενημέρωση όλων των αλλαγών της νομοθεσίας και επικεντρωθείτε στις καταχωρήσεις σας, όχι στη συντήρηση και την παραμετροποίηση.

Αυτόματη Συμπλήρωση και Ηλεκτρονική Υποβολή

Άντληση δεδομένων από τις καταχωρήσεις, αυτόματος υπολογισμός και συμπλήρωση των Εντύπων Φ.Π.Α – VIES, Intrastat και Φορολογίας Εισοδήματος με δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής όλων των εντύπων στις αντίστοιχες υπηρεσίας της Γ.Γ.Π.Σ μεμονωμένα είτε μαζικά με την αποστολή αρχείου.

Πλήρης Διαχείριση Χρηστών

Έχετε πολλούς χρήστες στο γραφείο σας και επιθυμείτε να ελέγχετε ποιος έχει πρόσβαση που; Κανένα πρόβλημα! Η πλήρης διαχείριση χρηστών της εφαρμογής σας βοηθά σε ελάχιστο χρόνο να καθορίσετε τα δικαιώματα που επιθυμείτε, στο βάθος και την ανάλυση που χρειάζεστε. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να αισθάνεστε σίγουροι για τα δεδομένα σας αλλά και να βλέπετε  αναλυτικά τις ενέργειες όλων των χρηστών μέσα στην εφαρμογή.

 

Εναλλακτικό Λογιστικό Σχέδιο

Πραγματοποιήστε τις εκτυπώσεις σας σε ξένη γλώσσα ή παρακολουθήστε τα αποτελέσματά σας σε μία διαφορετική ανάπτυξη από αυτή του κυρίου σας λογιστικού σχεδίου. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να παρέχετε εξειδικευμένη και φιλική οικονομική πληροφόρηση προς τους πελάτες σας με μηδενικό πρόσθετο κόστος!

Ευκολία και ταχύτητα στην καταχώρηση

Μία ειδικά μελετημένη και σχεδιασμένη φόρμα αναλαμβάνει να μειώσει στο ελάχιστο το χρόνο καταχώρησης άρθρων και εγγραφών. Βελτιστοποιημένη συμπεριφορά ανεξαρτήτου μέσου εισαγωγής (ποντίκι / πληκτρολόγιο) και πρόσβαση μέσα από μία ενιαία φόρμα σε οτιδήποτε χρειαστείτε σχετικό με την καταχώρηση (καρτέλα λογαριασμού, καρτέλα συναλλασσομένου, καταχώρηση παγίου, ενημέρωση Intrastat & VIES κλπ).

Διαχείριση Οικοδομοτεχνικών Επιχειρήσεων

Ένα ειδικά σχεδιασμένο κύκλωμα για εταιρείες με οικοδομοτεχνικά έργα που καλύπτει πλήρως το εξειδικευμένο καθεστώς στο οποίο υπάγονται. Δυνατότητα παρακολούθησης απεριόριστων έργων ανά εταιρεία, δημιουργίας και επιμερισμού Λογιστικών Σημειωμάτων κατά την καταχώρηση των εγγαρφών / άρθρων και επιμερισμός των εξόδων σε πολλαπλές κατηγορίες και είδη δαπανών. Όλες οι απαραίτητες εκτυπώσεις και έντυπα (Βιβλίο Κοστολογίου, Έντυπα Προϋπολογιστικού\ Απολογιστικού Κόστους. Δήλωση Μεταβίβασης Ακινήτου κλπ) αλλά και πλήθος πληροφοριακών καταστάσεων. Με αυτόμανη ενημέρωση περιοδικής και εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ.

 

Συγχώνευση Δεδομένων Εταιρειών

Με τη λειτουργία αυτή μπορείτε εύκολα να μεταφέρετε τα δεδομένα μίας μεμονωμένης εταιρείας μεταξύ 2 ή περισσότερων υπολογιστών ή εγκαταστάσεων της εφαρμογής χωρίς να φοβάστε για τυχόν λάθη και διπλοκαταχωρήσεις. Ιδανική λειτουργία για όσους επιθυμούν να έχουν ενημερωμένα τα στοιχεία μίας εταιρείας ή εργάζονται και πραγματοποιούν καταχωρήσεις και σε 2ο χώρο.

Newsletter

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε προσφορές!